Algemene voorwaarden

Borrelboot Harderwijk, dé specialist voor het gezelligste bedrijfsuitje van Harderwijk!

Aansprakelijkheid:

Borrelboot Harderwijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Borrelboot Harderwijk. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Er zijn te allen tijde voldoende zwemvesten aan boord! Kinderen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht om een zwemvest te dragen tijdens de vaart.

De schipper is altijd de baas. Hij of zij bepaalt wat er gebeurt. Veiligheid staat altijd voorop.

Betaling:
Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Annulering:

  • Bij annulering tot twee maanden voor eventdatum kunt u kostenloos annuleren.
  • Bij annulering binnen 60 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 15% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 45 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 20% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 30 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 50% van de totale kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 14 dagen voor de datum van de vaartocht bent u 100% van de totale kosten verschuldigd.

Een kleine wijziging in het aantal personen kunt u doorgeven tot uiterlijk 7 dagen voor de vaartocht, zónder dat u eventuele annuleringskosten betaalt. Deze wijziging mag maximaal 10% bedragen van de opgegeven aantallen. Voor deze wijziging ontvangt u van ons een credit factuur en daarmee storten we het betreffende bedrag terug op uw bankrekening. Er zijn géén annuleringskosten verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden (zoals bij een weeralarm en windkracht 7 of meer). In overleg wordt dan een alternatieve datum bepaald.

Wederverhuur:

Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is verleend door Borrelboot Harderwijk.

Wees op tijd:

Zorgt u ervoor dat u 10 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig bent. We kunnen eventuele wachttijd aan het einde niet meer inhalen vanwege een vaak strakke planning. Wachttijd is vaartijd. Indien wij – om wat voor reden dan ook – niet tijdig op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, dan zullen we natuurlijk ons best doen om u tegemoet te komen en langer door te varen!

Kleding voorschriften:

Gelieve platte schoenen aan te doen (dames, dus géén hoge hakken!!!)
Klompen worden niet toegelaten op de Borrelboot, hiermee loop je overal de verf van de boot af! Het kan op het water snel afkoelen, zorg dat je een warme trui bij hebt. Uiteraard hebben wij ook een grote bak met fleece dekentjes aan boord.

Zorg voor onze omgeving:

We varen in een mooi gebied met schoon en helder water en daar zijn wij erg blij mee! Deze wateren houden wij graag schoon. We verwachten van u dat u daaraan meewerkt, bijvoorbeeld door voor afval gebruik te maken van onze prullenbak en asbakken aan boord en niets overboord te gooien. (ook geen sigarettenpeukjes of bierdopjes!)

Muziek aan boord:

U kunt voor muziek uw eigen MP3 of IPod aansluiten op onze installatie via Bluetooth. Wij houden van een feestje maar in de haventjes en bij de eilandjes geldt een algemene gedragscode dat we niet voor overlast zorgen. Op deze plaatsen zullen we de muziek dus altijd wat zachter zetten. De luidsprekers zijn zo geplaatst dat het volume in de boot dan nog steeds behoorlijk is.

Gebruik van alcohol:

Indien Borrelboot Harderwijk voor drank zorgt tijdens de tocht mag er geen drank van boord worden meegenomen aan het einde van de tocht. Personen die reeds onder invloed van alcohol zijn bij aanvang van de tocht wordt zonder meer toegang tot de boot ontzegd. Wildplassen is ten strengste verboden.

We hebben een fatsoenlijk toilet aan boord, maak hier gebruik van!

Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Daarbij blijft de betalingsplicht van de klant bestaan.

Ballonnen en partypoppers:

Normale ballonnen zijn uiteraard van harte welkom aan boord als ze maar goed vast worden gemaakt. Het is niet toegestaan om ballonnen op te laten vanaf de boot omdat dit een hoop milieuvervuiling teweeg brengt. Partypoppers of confettiekanonnen zijn niet toegestaan op de boot. Gewoon omdat dit teveel schade oplevert voor het milieu én omdat wij de boot dan bijna niet meer schoon kunnen krijgen. De papiersnippers kunnen ook de noodpompen verstoppen!

Als u stiekum tóch gebruik maakt van een partypopper dan is de eventuele boete voor u (let op: dit is een milieu delict in beschermt “natura 2000” gebied!!) Daarnaast brengen wij 150,- euro ex btw aan extra schoonmaak kosten in rekening.

Gebruik van uw email adres:

Uw emailadres wordt automatisch in onze database bewaard. We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van Borrelboot Harderwijk. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in alle communicatie die u van Borrelboot Harderwijk ontvangt. Uw e-mailadres is uitsluitend voor intern gebruik en zal  nooit en te nimmer  verstrekt  worden aan derden.